Направете смяна на щрангове за добрата им функция


Смяната на щрангове може да се наложи по различни причини, но основната е дългия им срок на ползване. Разбира се, тази смяна може да е необходима и в ново жилище при ремонт и решение за промяна предназначението на някое от помещенията.

В строителството на големите сгради – жилищни и административни, в миналото преди повече от 50 години са използвани метални тръби. Това са тръби с редица положителни показатели, но в границите на експлоатационния им срок. През годините на ползване те са корозирали и ръждата е нанесла непоправими щети. По тръбите има видими течове, които са реална опасност за наводнение. Освен това е влошено качеството на водата, включително и намален дебит. Запушването на канализацията е все по-често явление, защото е намален вътрешния диаметър на тръбите от ръждата и насъбралите се отпадъци.

За да се премахнат всички тези проблеми е необходима смяна на щранговете без отлагане. Самият ремонт ще отнеме само един работен ден, ако се свърши от професионалисти от фирма за ВиК услуги. За ползването на тази услуга е достатъчно да се вземе решение от всички собственици на жилище в съответната кооперация и да се потърси изпълнител. При избор на фирма е добре да обърнете внимание не само на предлаганата цена, но и услугите, включени в нея. Разгледайте добре предложенията в интернет и направете правилния избор за смяната на щранговете.

По същество трудната част в смяната на хоризонталните и вертикални тръби от абонатната до последния етаж е премахването на старите метални тръби. Те са корозирали и тежки, а това усложнява работата с тях, професионалистите се справят отлично с това, защото имат опит и добре са инструктирани за безопасност на труда в такива условия.

Добре е да поверите избора на новите тръби за смяната на щранговете на специалистите по ВиК услуги. Те ще ви предложат най-добрия вариант за всяка от системите – водоснабдяване, канализация, отопление. Обикновено се ползват полипропиленови тръби, при които съотношението между цена и качество е добро. Цените са изгодни за средностатистическия клиент, а качеството е с редица предимства. Преди всичко това са леки тръби, което улеснява работата с тях и не се нуждаят от специално техническо оборудване. Определящо предимство при тях е факта, че те не корозират, което им осигурява продължителен срок на ползване.

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*