Когато говорим за фунгициди


В развитото интензивно земеделие все по-често се налага да се ползват фунгициди. Това има своето обяснение – нарушен сеитбооборот. В резултат на това заразата от гъбни болести се запазва и всяка следваща култура е в по-голям риск.

Наред с химическата борба крайно време е да се обърне внимание на агротехническите мероприятия, но това не означава, че ще се размине употребата на химически препарати за борба с болестите по културните растения.

Третиранията с препарати трябва да започнат още от семената, разсада и се продължи през време на вегетацията на културите. Обеззаразените семена на зеленчуковитете и зърнено-житните култури предпазват от много болести, които се разнасят от посевния материал.

При ползване на фунгициди трябва да се знае тяхното действие, карантинен срок, концентрация на разтвора. По отношение на действието те са контактни и системни. Предназначението на контактните е преди всичко профилактично. Те действат само на повърхността, върху която са попаднали. Не навлизат в растението и при дъжд се измиват. За лечение се използват системните фунгициди, които проникват в растението и спират действието на патогена. Приложими са и при нестабилно време, защото за няколко часа се предвижват в растението и не се измиват при наличие на дъжд.

Предлагат се много химически препарати за борба с болестите по растенията с различен химичен състав. При третиране с тях трябва да не се ползват фунгициди с еднакво активно вещество продължително време, защото патогенът става резистентен към това активно вещество. Трябва да се редуват препарати с различен химичен състав.

Използването на препаратите трябва да става съгласно инструкцията за ползване, която придружава всеки един от тях. Да се спазва точно определената доза, начина на третиране, разтвора на единица площ. Само при спазване на всички изисквания ще има нужния резултат и растенията ще бъдат опазени.

В селскостопанските аптеки се предлагат всякакви пестициди в малки опаковки, подходящи за ползване в личното стопанство. Стопаните трябва да са изключително внимателни както при ползване на фунгицидите, така и при тяхното съхраняване. Всеки препарат да бъде на безопасно място в оригиналната опаковка.

Не трябва да се забравя, че поддържането на чиста почва без плевели е от особено значение за доброто развитие на растенията. Създадените благоприятни условия за развитието на селскостопанските култури намаляват риска от болести.

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*