Избрахте ли си домоуправител


За да се създадат нормални условия за съществуване в жилищните кооперации е необходимо да се поддържат в добро състояние всички общи части. По закона за етажната собственост това е задължение на домоуправителя, избран от общото събрание на собствениците.

Избраният отговорник за общата собственост има много задължения. Той трябва да се справи с чистотата във входа и мазето. Стълбището трябва да е чисто и осветено, а асансьорът да работи без проблеми. За да се постигне всичко това е необходимо всеки собственик да си внася ежемесечните задължения навреме, за да се плащат всички общи сметки за ток, вода, асансьор, чистач.

Без средства домоуправителя неможе да плаща, а без платени сметки не работи осветлението на стълбището, не се поддържа чистотата в общите части, а асансьорът неможе да се ползва. Събирането на необходимите такси понякога е причина и за липсващи кандидати за домоуправители. Освен това да се изпълняват многото задължения е необходимо да се отделя и много време, а то е толкова ценно.

Домоуправителят поема ангажимента и предстоящите ремонти, за които общото събрание е взело решение. Макар и трудно, но все пак някога се решава да се направи неотложен ремонт на покрива или смяна на щранговете. За всяка услуга, свързана с общите части се плаща от всички собственици и това отново е проблем. Има собственици, които ползват всички общи части, но не искат да плащат. Крайно време е всеки да разбере, че на общото трябва да се гледа като на собствено.

Всички приходи и разходи се водят на отчет от домоуправителя и се докладват от него на общото събрание на собствениците. Той завежда и домовата книга, която винаги трябва да отразява точния брой на живущите във входа. В кооперацията трябва да се спазва приети правилник за вътрешния ред. Всеки шум през определените за почивка часове е нарушаване спокойствието на живущите в кооперацията. За всичко това трябва да следи домоуправителя, както и той да разрешава междусъседски спорове.

Често е трудно да се избере човек, който да поеме всички тези заължения. За това имате възможност да ползвате услугите на фирми, които предлагат професионално управление на собствеността. Професионалният домоуправител ще работи само за вас и ще решава вашите проблеми, защото той за това получава заплата.

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*