За да се справите със смяна на щрангове


Смяна на щрангове се налага на този етап във всички стари сгради, където за изграждането на тръбопроводите са използвани метални тръби. Повредените тръби могат да доведат до наводнение, което ще стигне и до съседите под вас. От това много ще се влошат междусъседските отношения, а разходите за възстановяване на вашите и съседски щети ще са големи.

Освен това качеството на топла и студена вода е влошено, а дебита е малък и водата трудно достига високите етажи. Обяснението е есно – ръждата е запълнила вътрешността на тръбите и движението на водата се затруднява. Такъв е проблема и при канализационния щранг, в резултат на което непрекъснато се появяват проблеми в тоалетната и банята – задържане на отпадните води, нериятни миризми.

За цялостна смяна на щранговете в кооперацията е нужно решение на общото събрание на собствениците, защото щранговете са обща собственост. Ако не се стигне до положително решение, всеки може да направи самостоятелна смяна на вертикалните щрангове в апартамента си. Нужно е само да намерите фирма, която да има опит в този ремонт, защото той никак не е лесен.

В интернет ще откриете фирмата, която е с най-изгодно предложение за вас. Професионалистите ще се справят качествено, защото освен опит разполагат и с необходимото оборудване. За предстоящата смяна на щрангове трябва да предупредите домоуправителя, защото ще се наложи да се спре водата. Вие помолете съседите над вас да не ползват канализацията в определения за ремонта ден.

Трудно е отстраняването на старите корозирали тръби и при това трябва да се запази известна част от горния и долен край на всеки щранг, за да се свържат новите тръби. Опитните майстори ще ви посъветват да ползвате предлаганите в момента полипропиленови тръби, защото имат редица предимства. Това са тръби, които не корозират, имат гладка повърхност, леки са и лесно се работи с тях.

Към всеки нов щранг ще бъде поставен спирателен кран, чрез който се улеснява работата по него. След приключване на работата по смяна на щранговете работниците ще почистят всички отпадъци – стари тръби, строителни отпадъци, и ще ги извозят на определеното за целта място.
Така със смяната на щранговете вие ще си осигурите спокойствие и комфорт в жилището.

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*