Собствени складове или складове под наем


Собственият склад е неизбежен разход за бизнеса, опериращ със стоки. Всяко търговско и производствено предприятие има нужда от складови помещения. С непрекъснатото увеличаване на стоковия оборот нуждата от складове се увеличава. Собствените складове са подходящи за големите производствени предприятия за да съхраняват суровини и готова продукция. Често обаче и на тях се налага да ползват складове под наем за да осигурят разпределението на готовата си продукция по търговските вериги.

Стопанисването на собствени складове не е добър вариант, защото това е самостоятелно звено, което трябва да е оборудвано както с техника, стелажи, така и със съответния персонал. По тази причина все по-често се налага ползването на складове под наем. Това е изгоден вариант, защото всички разходи се свеждат до плащане на определения с договора месечен наем.

Търговските фирми често използват складови помещения само за да пренасочат стоката си по направления или да пренатоварят транспортно средство. Те имат възможност да сключват договор за определено време (сезон, ако се работи със сезонни стоки и продукти), което им позволяват да правят значителни икономии.

С развитието на бизнеса, расте и неговата потребност. Ако в началото са били необходими едно, две малки помещения, то след време се появява необходимостта от голяма складова база. На помощ идват складове под наем. Те предлагат всякакви условия за правилно съхраняване на стоки, продукти, суровини. Предлаганите от фирмите складови помещения са оборудвани с подходящи стелажи, разполагат с техника за товарене и разтоварване.

Всяко едно помещение отговаря на точните изисквания за съответния клас склад. Освен това всяка фирма, която предлага складове е направила съответното оборудване за съхраняване на стоките съобразно техните изисквания към температура и влажност на въздуха. Разбира се, за да се открият подходящите складове под наем трябва да се проучат условията много подробно – информацията трябва да е максимално изчерпателна.

За съжаление все още може да се срещнат предложения, които не са нищо друго освен стари производствени цехове. Те се отопляват трудно, а през топлите месеци не може да се осигури ниска температура. Някои дори са само с бетонен под и голи стени – без стелажи. За да намерите точните за вас складове под наем е най-добре да разгледате в интернет предложенията на различните фирми.

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*