Когато има проблем – решението е цезарово сечение

Цезарово сечение се прилага когато по време на бременността са установени показания за него. В този случай това е планово, но понякога има екстремни ситуации, които по време на раждането налагат оперативна намеса. За да се предприеме хирургическа намеса има редица причини. Това може да зависи от здравословното състояние на бъдещата майка, да е свързано с проблеми по време на бременността или със състоянието на бебето.

По време на бременността непрекъснато се наблюдава състоянието на бъдещата майка. Ако се установят проблеми, се назначават изследвания. Те се правят не само от гинеколога, но и от специалисти – кардиолог, хирург, терапевт, невролог и други специалисти в зависимост от конкретното състояние и показателите от изследванията. С направените заключения се дават препоръки за наблюдаване на бременността, а гинеколога заедно с другите специалисти в родилния дом дават становище за начина на раждане.

Срокът за направата на цезарово сечение се определя от лекарите в родилен дом. Как ще протече самата операция, какви обезболяващи средства ще се ползват, както и следоперативното поддържане зависят от конкретния родилен дом. Ето защо е необходимо бременната жена да си избере предварително родилния дом, за да се правят всички изследвания там, а тя да си изясни всичко, от което се интересува.

Понякога някои жени предпочитат цезарово сечение, но от медицинска гледна точка е най-добре раждането да премине по естествен начин. Тази хирургическа намеса е необходима само в случаите, когато раждането не може да протече по естествен начин поради опасност за живота на майката или на плода.

За да се направят допълнителни изследвания, наблюдаващия гинеколог изпраща родилката седмица по-рано в родилния дом. Наблюдава се и състоянието на плода с ултра звук. Понякога, когато бременната е в добро състояние, отива в родилния дом ден преди раждането с предварително направени изследвания. За това е необходимо и плода да бъде в добро състояние.

В зависимост от метода на провеждане на цезарово сечение и неговата сложност времето за операцията е с продължителност от 20 до 40 минути. Оперативната намеса протича при поставяне на необходимите обезболяващи средства.

В интернет можете да откриете информация за всички въпроси, свързани с бременност, както и за процедурите преди цезарово сечение и след него.

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*