Професионален домоуправител – сигурност в кооперацията


За да се възползвате от професионално управление на общата собственост във вашата кооперация е нужно решение на общото събрание. Всички въпроси, свързани с ползване и поддържане на общатата собственост в жилищните кооперации се решават само от общото събрание.

Професионален домоуправител е сравнително нова професия за нашия пазар на труда. Появата се наложи поради невъзможност да се намери управител за етажната собственост от входа. Не се намират хора, които да пропиляват собственото си време в грижи за общото. Ползването на професионално управление има редица предимства.

Преди всичко платеният домоуправител е запознат с изискванията на закона за етажната собственост. Той е отговорен и изпълнителен служител, защото получава заплата само за да се грижи за вашето спокойствие в кооперацията. Назначеният управител е запознат с изискванията за свикване на общо събрание, умее да работи с хората, наясно е как да се поддържат нормални междусъседски отношения. Следи за спазване правилника за вътрешния ред. Фактът, че управителят е външно лице е определящ при решаване на междусъседски спорове, защото той е независим и решенията му са обективни.

На всеки му е ясно колко много задължения има в кооперацията по отношение поддържане на чистотата в общите части, плащане на общи сметки, предприемане на неотложни ремонти. С всичко това се справя професионалният домоуправител – стълбището и мазето да са чисти и осветени, асансьорът да работи, да са платени общите сметки за ток, вода, асансьор. Всички въпроси, свърани с общината се оформят и представят в общината пак от професионалния домоуправител. Наред с всичко това той завежда домовата книга, описва и съхранява приходни и разходни документи.

По отношение на ремонтите прави своите предложения пред общото събрание, свикано от него. От къде ще се започне с ремонтите и как ще се осъществят решават собствениците. Това е мого отговорна задача в старите кооперации, в които в продължение на десетки години не е правено нищо по общите части. В особено лошо състояние са щранговете. Те трябва да се сменят и този ремонт не търпи отлагане. Много собственици вече се справиха със смяната на щрангове и сега са доволни от направената инвестиция.

Всяка жилищна кооперация сама решава начина на своето управление и за това изборът е ваш. Успех!

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*