Какво е безопасност на труда?

Процедури за безопасност

По време на създаването на една компания е необходимо нейните цели, програми, политики, планове и процедури за безопасност да бъдат документирани под формата на утвърдена методика. Ръководството трябва да гарантира здравето и безопасността на служителите чрез образователни програми за безопасност. Значението на безопасността в офиса може да бъде повишено чрез формиране на срещи по безопасност, на които се съобщават опасностите и мерките за безопасността на служителите. Беседите по безопасност са полезни за увеличаване на участието на служителите в процеса по защита от аварии и злополуки.

 

Защита от насилие на работното място

Насилието на работното място поражда сериозни проблеми, свързани с безопасността в офиса. Актовете на насилие влияят негативно върху атмосферата в организацията и могат да оставят постоянен белег върху имиджа на компанията. Насилието или каквато и да е форма на злоупотреба води до обезкуражени и разочаровани служители, което от своя страна води до спад в тяхната производителност. Ръководството трябва да прилага строги мерки за предотвратяване на актовете на насилие по време на работа. То трябва да прилага политики, които предпазват служителите от тормоз, изтезания или малтретиране от страна на техните колеги или началници. Всяка една форма на тормоз ще повлия отрицателно върху имиджа на компанията пред нейните клиенти и останалите компании.

 

Оценяване на здравето и безопасността на служителите

Безопасността на работното място е важна, тъй като човешките ресурси са най-важни за всяка организация. Безопасността на работното място, известна още като офис безопасност, се отнася до безопасността на човешките ресурси в организацията. Доволните служители могат да печелят за компанията това, което парите не могат да купят. Човешкият живот е безценен и никакви парични компенсации не могат да се равняват на неговата стойност. Работодателят може да бъде в състояние да замести служител с друг. Но новият работник може да няма неговата всеотдайност и опит. Ето защо, за организацията е важно да разбере, че човешките ресурси са нейните предимства. Това е и причина работодателите да се грижат за безопасността и комфорта на служителите си на работното място.

 

Източник: орган за контрол “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*