Елементи на музиката

Музиката може да бъде анализирана чрез разглеждане на различни нейни елементи или части (аспекти, характеристики, функции), поотделно или заедно. Най-често използваната списък на основните елементи включва височина, тембър, текстура, обем, продължителност и форма. Елементите на музиката могат да бъдат сравнени с елементи на изкуството или дизайна. В този смисъл, голям музикант, който владее изкуството на музиката, е този, който умее да вкара всичките елементи в едно цяло, да ги подчини, така че да се получи завладяващо музикално произведение – независимо от музикалният инструмент на който свири, дали е само певец или композитор.

Елементите на музиката обаче не се срещат във всяка една музика на един път. Дори, когато европейските колонизатори от времето на Великите географски открития попадали на открития, които трудно биха могли да се нарекат музика според техните разбирания, но все пак някои елементи били общи за европейската култура и за новопоявяващите се музикални култури от целия свят. През 18 век, дори започнали да се появяват първите книги, които се опитвали да обхванат тези нови музики, които изумявали европейските умове. Така постепенно започнали да се търсят универсалните аспекти на музиката, като елементите на музиката били ключовете към тази предполагаема универсалност.

Нека оставим на музиколозите сложните спорове относно елементите и универсалността на музиката и да погледнем в българската народна музика. Тя носи в себе си елементи, които се срещат в световната музика, но има и уникални характеристики, които са типични само за тази земя. Това богатство, което се крие в уникалната българска фолклорна музика, също трябва да се запази чрез свирене, не само чрез записи. Трябва много свирене, общуване с музикалните инструменти, общуване между музикантите, общуване с публиката и правилно поднасяне на самата музика. Само така уникалните елементи на българската народна музика, ще бъдат предавани през поколенията.

Източник: https://musicshopbg.com/

 

Чети ме по RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*